Ролята ни

Posted on Posted in Без категория

Мисията ни е да допринесем към развитието и разпространяването на знание и опит. Популяризираме научни изследвания, публикации, организираме семинари и събития и насърчаваме публични дебати по проблеми, които засягат обществото. Фокусът ни е мултидисциплинарен.