Визия

АСОЦИАЦИЯТА

Асоциацията е официално регистрирана на 11 Февруари 2014 год. с решение на Областен Съд - Пловдив, България. Съответните документи са поместени по-долу и могат да бъдат изтеглени. Ако искате да видите други документи, моля пишете ни на admin@bgkrimi.com и ние ще ви отговорим възможно най-бързо. 

 

 
 

Социалните науки

Науките за човешкото общество и социалните връзки винаги са интригували и вдъхновявали хората. Много смятат, че социалните науки са доминирани от учени като Фройд, но всъщност те включват всичко от Антропология, Социология и Психология до предмети като Политика, Икономика и Криминология. Всички тези области са взаимно свързани и човек не може да говори за една без да взема друга под внимание.

Социалните науки придобиват популярност и в образователната система, особено при избирането на специалности за бакалавър както в България, така и в чужбина. Един от топ университетите в България - Софийски Университет Св. Климент Охридски - съобщава увеличаване на интереса най-вече в областта на психологията, която е и първи избор за много кандидати.

Предизвикателства

Изненадващо, психологията и другите социални науки са специалностите с най-висока безработица (съответно 4.03% и 5.46%). Също така дори и успешно наетите висшисти рядко намират работа в областта, в която са учили (анонимни висшисти споделят, че по-малко от 3% от  техните състуденти намират работа в изучаваната от тях сфера).

Важно е да се знае и, че студентите в социалните науки в България нямат много възможности за международна подвижност, като обменни програми, конференции и стажове. Понастоящем, малки подобрения могат да бъдат забелязани основно в частни университети, които могат да си позволят по-голямо участие на чуждестранни лектори, и наблягат повече на основни предмети като статистика и методи за социални проучвания. 

 

Ценностите ни

Знаем как звучи, защото сме минали през всичко това. Екипът ни включва хора с всякакви квалификации, които се опитват заедно да промотират и развиват знания и умения на други интересуващи се от социалните науки. Има много данни, които показват, че завършилите в областта на социалните науки могат да допринесат с голям обхват от умения и иновативни решения, благодарение на тяхната способност да наблюдават неща от различен ъгъл.

Все пак сме чували не малко негативни коментари за нашата сфера. А и бяхме доста обезкуражени специално от колеги и професионалисти в България, които с почти нищо не помагат на студенти, завършили или не, с търсенето на стаж или работа. В момента започването на работа е често свързано с лични връзки, а не със заслуги, и ние сме строго срещу това. 

Целта ни

Затова сме тук. Събрахме се, за да работим заедно и взаимно да създаваме възможности. Разбира се, това включва и разпространение на откритията ни и създаването на силна мрежа от сходно мислещи хора. Както Кампанията за Социалните Науки (Campaign for Social Science) подчертава: "Висшистите от социалните науки предлагат голям обхват от умения, които са изключително важни за работодателите".

За това и искаме всички наши колеги и състуденти да успеят - да получат възможността да развият и използват уменията си успешно както на работното си място, така и в личния си живот. Когато това е направено както трябва, намираме "повече хора, дипломирани в социалните науки, на по-високи позиции, отколкото от тези, завършили STEM (науки, технологии, инженерство, математика) или изкуство".